În ziua de 7 mai 1997, când a fost inițiată construirea așezământului, a fost stabilit și hramul Paraclisului - „Sfântul Ioan Evanghelistul”.

Paraclisul, care se află în incintă, are menirea de a asigura, pe lângă serviciile sociale şi medicale, şi asistența spirituală a celor ce vor beneficia de ospitalitatea aşezământului.